Energiaa Metropolian innovaatioista

Metropolia on vahvasti profiloitunut tuottamaan osaajia ja osaamista pääkaupunkiseudulle. Viime vuosina toimintaan on noussut mukaan entistä vahvemmin alueen innovatiivisuuden tukeminen. Metropolian opiskelijoiden tekemät tuhannet innovaatio- ja muut kehittämisprojektit ovat synnyttäneet lukuisia uusia tuotteita ja palveluita sekä luoneet parempaa toimintakulttuuria metropolialueen toimijoille.

Metropolian kaikki opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana innovaatioprojektiin. Useimmiten monialainen opiskelijaryhmä toteuttaa innovatiivisen kehittämisprojektin - luo esimerkiksi uuden asiakaslähtöisen toimintatavan, tuotteen tai palvelun. Monen innovaatioprojektin tulokset ovat menneet suoraan Metropolian kumppaneiden käyttöön ja useista kehitellään tälläkin hetkellä uusia tuotteita ja yrityksiä.

Innovaatioprojektien kirjossa tulee hyvin esille metropolialaisten monipuolinen osaaminen. Vuonna 2012 projekteissa on toteutettu esimerkiksi seuraavat innovaatiot:

  • Verenluovuttajille muistutus matkapuhelimeen seuraavista luovutusmahdollisuuksista
  • Toimiva ulkoilualue sukupolvien kohtaamiseen
  • Avustajakoiran palkka-automaatti henkilöille, joille toimintarajoitteiden johdosta ei muuten voitaisi myöntää avustajakoiraa
  • Rakennusmiesten ergonomiaohjeistus
  • Ratikkafestivaalit
  • Päihdevalistava tietokonepeli

Tutustu tarkemmin innovaatioprojekteihin

Innovaatiot toimivat myös oppimisen syventäjinä. Uusien ratkaisuiden etsiminen ohjaa opiskelijoita miettimään uudenlaisia tapoja ongelmien ratkomiseen, mistä on selvää hyötyä nykypäivän haastavassa työelämässä. Mahdollisuus keskittyä uutuuden kehittämiseen ja aitoon ongelmanratkaisuun tuo lisää syvyyttä projektimaisten työtapojen hallitsemiseen.

Monen alan osaajien yhteistyö toisaalta vahvistaa opiskelijoiden omaa ammatti-identiteettiä ja toisaalta opettaa heitä toimimaan eritaustaisten tekijöiden ryhmässä. Työskentely todellisten asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi opettaa myös kuuntelemaan asiakkaiden ja käyttäjien ääntä sekä sitä, millaisia käytännön rajoitteita innovaatioihin voi liittyä.

Innovaatioita tarvitaan kipeästi sekä Suomen että pääkaupunkiseudun työelämän kehittämisessä, joten tulevaisuuden ammattilaisten pitää olla myös innovaatiotoiminnan ammattilaisia. Metropolia haluaakin olla alueella se energisoiva kumppani, joka tukee jatkuvasti uusien innovaatioiden syntymistä ja entistä innovatiivisemman kulttuurin kehittymistä maamme ainoalla metropolialueella.
 

Vesa Taatila
Vararehtori